Bob Durocher Head Coach

Bob Durocher: 1999 NCAA
DIV III National Champions;
NSCAA Coach of the Year.
F.C. Freeze Coaching Director